Professionele bijles voor kinderen van 6 tot en met 13 jaar

Op de basisschool leren leerlingen de basis van onder andere de vakken rekenen en taal. Een belangrijke basis die later lastig in te halen is. Het kan voorkomen dat leerlingen het tempo op school niet kunnen bijhouden of wat extra aandacht nodig hebben. Het kan ook zijn dat concentratieproblemen de oorzaak zijn van een leerprobleem. De Bijlestuin kan jouw kind hierbij helpen.

De Bijlestuin kenmerkt zich door jouw kind positief te benaderen zodat hij of zij meer zelfvertrouwen krijgt. Wij werken in een een- op- een situatie met ieder kind. Op deze manier krijgt jouw kind de volledige aandacht en kunnen wij goed zien op welke wijze jouw kind informatie tot zich neemt en verwerkt.

Door onze ervaring als leerkracht in het basisonderwijs  hebben wij veel kennis van kinderen in de basisschoolleeftijd. Zo zijn wij op de hoogte van alle leerlijnen en van de meest gangbare lesmethodes. Door het succesvol afronden van de opleiding Master SEN hebben wij geleerd waar leerproblemen vandaan komen zodat we jouw kind aan de basis kunnen helpen. Wij weten dus wat werkt!

De Bijlestuin heeft haar aanbod verbreed! Naast onze bijlessen voor basisschoolleerlingen en plancursussen voor brugklassers, leren wij kinderen ook blind typen. Lees hier verder.......

“Mijn zoon kwam bij de Bijlestuin terecht omdat hij moeite had met Rekenen-Wiskunde Citotoetsen, terwijl hij wel goede cijfers voor methodetoetsen van rekenen haalde. Na een aantal bijlessen bij de Bijlestuin haalde hij bij de eerstvolgende CITO toets een hogere score. Als hij nu iets niet helemaal begrijpt geeft hij dat zelf aan dat hij naar de Bijlestuin wil. “

Danielle de Jong, Uithoorn