Typelessen

De Bijlestuin heeft haar aanbod verbreed! Naast onze bijlessen voor basisschoolleerlingen en plancursussen voor brugklassers, leren wij kinderen ook blind typen in een huiselijke sfeer.

In 12 weken leert jouw kind onder begeleiding van Ingeborg blind typen. Zij ziet de kinderen 1x per week en coacht en monitort hen verder van afstand.

De cursus is geschikt voor kinderen in groep 6, 7, 8 en de brugklas.

De groepjes bestaan uit 6 kinderen.

Op de volgende data start een nieuwe typecursus:

Na de kerstvakantie op maandag 4 januari van 17.00-18.00 uur.

en

Na de Voorjaarsvakantie op donderdag 4 maart van 17:00 -18:00 uur.

 

De kinderen sluiten de cursus af met een typediploma.

De kosten bedragen € 150.- (dit is inclusief een jaarlicentie van TypeWorld).