Werkwijze en tarieven

Intake

Wij starten het bijles-traject met een kennismaking- en intakegesprek. Dit vindt
gelijktijdig plaats en wij vinden het prettig als jouw kind hierbij aanwezig is.
Wij zijn van mening dat het goed is voor de betrokkenheid van jouw kind wanneer het
een aandeel heeft in het gesprek. In het gesprek maken we kennis met elkaar en
bespreken de hulpvraag, verwachtingen en doelen en stellen een plan van aanpak
op. Daarnaast lichten wij onze werkwijze toe.

Bijles

Jouw kind krijgt 1 uur per week bijles. De kosten hiervan bedragen € 40,- per uur.
De betalingen worden na iedere bijles middels een Tikkie aan de ouders/verzorgers
verstuurd. Deze dient binnen 3 werkdagen “afgetikt” te worden. Wij versturen iedere
maand een overzicht van de afgenomen bijlessen.
In overleg kan er ook aan tweetallen bijles gegeven worden. De kosten bedragen
dan Euro 20.- per leerling per uur.
De bijlessen vinden plaats op woensdagmiddag (door Brigitte) en op zaterdag (door
Ingeborg).

Evaluatie

Na 8 weken vindt er een evaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie kijken we hoe jouw
kind de bijlessen heeft ervaren en bespreken we of de gestelde doelen zijn behaald.
Indien nodig kunnen we de mogelijkheden voor een vervolgtraject bespreken.