Werkwijze en tarieven

Intake

Wij starten het bijlestraject met een kennismakingsgesprek en intake. Dit vindt
gelijktijdig plaats en wij vinden het prettig als jouw kind hierbij aanwezig is.
Wij zijn van mening dat het goed is voor de betrokkenheid van het kind wanneer het
een aandeel heeft in het gesprek. In het gesprek maken we kennis met elkaar en
bespreken de hulpvraag, verwachtingen en doelen en stellen een plan van aanpak.
Daarnaast lichten wij onze werkwijze toe. Het is prettig als we alle beschikbare gegevens
zoals CITO uitslagen, rapportcijfers en eventuele onderzoeken mogen inzien.
In de meeste gevallen hebben wij ook nog contact met de leerkracht van uw kind.

Voor de intake rekenen wij geen kosten.

Bijles

De kinderen krijgen 1 uur (60 minuten) per week bijles. De kosten hiervan bedragen € 40,- per uur.
De betalingen worden na iedere bijles middels een Tikkie aan de ouders/verzorgers verstuurd.
Deze dient binnen 3 werkdagen “afgetikt” te worden.
In overleg kan er ook aan tweetallen bijles gegeven worden. De kosten bedragen dan € 20.-
per leerling per uur. De bijlessen vinden op de locatie Conincksmeer plaats op dinsdag en woensdag.
Op de locatie Herenweg op maandag, woensdag en zaterdag.

Evaluatie

Na 8 weken vindt er een evaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie kijken we hoe jouw
kind de bijlessen heeft ervaren en bespreken we of de gestelde doelen zijn behaald.
Indien nodig kunnen we de mogelijkheden voor een vervolgtraject bespreken.